Almosetoft Consulting

SKØDE - KØBERRÅDGIVER

HVORFOR SKAL DU LADE ALMOSETOFT CONSULTING GENNEMGÅ KØBSAFTALE OG DOKUMENTER, INDEN DU KØBER DIT HUS?


Det at købe ejerlejlighed, hus eller fritidshus er for de fleste mennesker en af de vigtigste og – ikke mindst – dyreste begivenheder i ens liv.


Derfor er det meget vigtigt, at du ikke kaster dig ud i det uden at sikre dig rådgivning fra sagkyndig jurist.


Når du er interesseret i at købe en ejerlejlighed, et hus eller et fritidshus går du til den ejendomsmægler, der har den pågældende ejendom til salg, og hvis du efter en eller flere besigtigelser af ejendommen fortsat er interesseret i at købe, vil du ofte få tilsendt en købsaftale, som du og sælgeren skal underskrive.


Sammen med købsaftalen får du også adgang til en mangfoldighed af dokumenter, som vedrører ejendommen.


Og det er senest på dette tidspunkt, du skal kontakte Almosetoft Consulting


I købsaftalen er der nemlig angivet en frist, typisk på fire til fem hverdage efter købsaftalens underskrift, hvor din rådgiver har mulighed for at gennemgå alle handlens dokumenter for at se, om alting er juridisk i orden.

Vores rådgivning


Almosetoft Consulting optræder som din køberrådgiver fra start til slut. Det betyder, at vi gennemgår både købsaftalen og den mangfoldighed af juridiske dokumenter, der medfølger, og vi undersøger, om der er nogle faldgruber, du skal være opmærksom på, inden handelen er endeligt bindende.


Vi undersøger bl.a., om det er sælger der ejer ejendommen, og om der er lyst servitutter på ejendommen, som vil kunne begrænse din rådighed over ejendommen.


Vi kontrollerer også, om de oplysninger, ejendomsmægleren har givet omkring de årlige omkostninger, der er på ejendommen, er korrekt angivet.


Desuden tjekker vi, om kommunen, ejerforeningen eller andre har varslet udførelse af arbejder, som kan gøre det dyrere for dig at bo i ejendommen. Det kan f.eks. være, at ejerforeningen på den seneste generalforsamling har vedtaget, at tag eller vinduer skal udskiftes.

 

Det skal du selvfølgelig vide, inden du binder dig endeligt.


Ved at lade Almosetoft Consulting gennemgå alle disse dokumenter, sikrer du dig imod ubehagelige økonomiske eller andre byrdefulde og ubehagelige overraskelser.


Hvis vi inden for den nævnte frist finder noget, som vil gøre det dyrere eller mere byrdefuldt for dig at bo i ejendommen, end du regnede med, vil vi kunne give dig mulighed for en forhandling om kompensation/nedsættelse af prisen.


Hvis det er særligt dyrt eller byrdefuldt for dig, eller det er noget, du slet ikke kan acceptere, vil du kunne vælge helt at undlade at købe ejendommen.


Og hvis det gøres inden for den nævnte frist på fire til fem hverdage, vil du kunne træde tilbage fra handlen uden omkostninger for dig.


Hvis du undlader at lade en sagkyndig gennemgå dokumenterne indenfor den nævnte frist, så vil du være bundet af handlen, selv om du efterfølgende finder ud af, at der er noget galt.


Alternativt kan du komme til at betale en godtgørelse på 1 % af købesummen, hvis du springer fra handlen indenfor den obligatoriske fortrydelsestid på seks hverdage.


Bankens godkendelse


Du skal selvfølgelig også have gennemgået handlen med din bank, og de skal sige god for den. Vi bistår gerne med kontakten til banken, hvis der er behov herfor.

 

Byggeteknisk gennemgang af ejendommen


Medmindre du selv er byggekyndig, anbefaler vi dig også at lade ejendommen gennemgå af en byggesagkyndig, så du også her undgår ubehagelige overraskelser.

Når handlen er endelig


Når handlen er endelig, det vil sige, at du, den byggesagkyndige, banken og vi har sagt ok, sørger Almosetoft Consulting for udarbejdelse af de nødvendige dokumenter.


Vi sørger for at skrive et skøde til dig, så du kan blive den lovformelige ejer af dit drømmehus.


Vi sikrer i den forbindelse, at du får et såkaldt anmærkningsfrit skøde. Det vil sige, at de eventuelle pantebreve og andet, som sælger har haft tinglyst på ejendommen, bliver slettet af tingbogen. De eneste pantebreve, der vil være lyst på ejendommen, når handlen er afsluttet, vil være de lån, som du selv hæfter for.


Desuden sikrer vi sammen med din og sælgers bank, at sælger først får sine penge, når der foreligger et anmærkningsfrit skøde.


Desuden laver vi den nødvendige refusionsopgørelse over de udgifter, der er på ejendommen. Sælger betaler alle udgifter, f.eks. ejendomsskatter, vand mv., frem til overtagelsesdagen, og du betaler fra overtagelsesdagen.


Samtidig med, at vi udarbejder de nævnte dokumenter, sørger din bank – eventuelt i samarbejde med os – for, at de nødvendige pantebreve mv., du fremover skal hæfte for, bliver underskrevet af dig og tinglyst, så den nødvendige finansiering af ejendommen kommer på plads.

Hvad koster det?


Som nævnt ovenfor er det meget vigtigt, at du får en grundig juridisk gennemgang af ejendommens dokumenter, inden du binder dig endeligt til at købe et hus.

Almosetoft Consulting giver dig en god, grundig og sikker behandling af din ejendomshandel.


Prisen for juridisk rådgivning, gennemgang af handlens dokumenter, udarbejdelse af skøde, refusionsopgørelse og andre nødvendige dokumenter

 

Andelslejlighed      kr. 6.500 inkl. moms

Ejerlejlighed            kr. 7.000 inkl. moms, men ekskl. tinglysningsafgift og -gebyr

Hus og fritidshus   kr. 7.500 inkl. moms, men ekskl. tinglysningsafgift og -gebyr


Ingen handel - ingen regning


Hvis handlen af den ene eller anden grund ikke bliver til noget, får du naturligvis ingen regning.

Dette gælder dog ikke, hvis du som køber har betinget dig, at du får solgt dit eget hus, inden du kan købe en ny ejendom.


Udbudsrunde         

Hvis der er tale om en udbudsrunde, hvor du som interesseret køber ønsker at afgive et bud, er prisen for min bistand med gennemgang af og rådgivning omkring købsaftale, dokumenter mv. inden buddet afgives, kr. 4.000 inkl. moms, hvis det efterfølgende viser sig, at dit bud ikke bliver accepteret og handlen derfor ikke bliver til noget for dig.


Almosetoft Consulting har naturligvis tegnet en professionel ansvarsforsikring (Codan), så du kan trygt benytte dig af vores ydelser.