Almosetoft Consulting

PERSONALEJURA

HVAD KAN ALMOSETOFT CONSULTING HJÆLPE DIG MED, HVIS DU HAR UDFORDRINGER ELLER PROBLEMER MED DINE ANSATTE?


Der er en masse små og mellemstore virksomheder, der ikke har deres egen personaleafdeling.


De er ofte heller ikke medlem af en arbejdsgiverforening, hvor de kan få bistand med personalejuridiske spørgsmål.


Når disse virksomheder har problemer eller udfordringer med deres personale, vil de ofte finde, at det er for dyrt at gå til en advokat.


Det er her, Almosetoft Consulting kan træde til og yde dig den hjælp, du har behov for.

Og det til en timepris, der givet er væsentlig lavere end hos de praktiserende advokater.

 

Almosetoft Consulting kan reelt rådgive dig fra det tidspunkt, du planlægger at ansætte en medarbejder, til det tidspunkt hvor du af den ene eller anden grund skal sige farvel til den pågældende medarbejder igen.

 

Vi kalder det Personalerådgivning fra A-Z.

 

Se eksempler på problemstillinger vi kan hjælpe dig med nederst på denne side.

Vores rådgivning


Vi rådgiver omkring følgende arbejdsområder


Ansættelse

 • Ansættelseskontrakter
 • Timelønnede
 • Funktionærer
 • Vikarer
 • Ledere
 • Direktører

 

Arbejdstid

 • Deltidsarbejde
 • Fleksibel arbejdstid
 • Overarbejde
 • Pauser
 • Rådighedsvagt
 • Skiftehold
 • Weekendhold

 

Fravær

 • Sygdom
 • Handicap
 • Barsel
 • Barns første sygedag
 • Fridage
 • Ferie
 • Den nye Ferielov
 • Feriefridage
 • Søgnehelligdage

 

Personalepolitikker

 • Alkohol
 • Brug af e-mails og internet
 • Fraværspolitik
 • Påklædning
 • Sexchikane
 • Seniorpolitik
 • Videoovervågning og andre kontrolforanstaltninger

Opsigelse

 • Påtaler
 • Advarsler
 • Opsigelse af timelønnede
 • Opsigelse af funktionærer
 • 120 dages reglen
 • Fratrædelsesgodtgørelse
 • Bortvisning
 • Forskelsbehandling
 • Fritstilling og suspension
 • G-dage
 • Ligebehandling
 • Opsigelse af beskyttede medarbejdere
 • Større afskedigelser
 • Virksomhedsoverdragelse

 

Persondata

 • GDPR

 

Andre ansættelsesforhold

 • Kutymer
 • Lokalaftaler
 • Tals- og tillidsmænd
 • Arbejdsmiljø
 • Kunde- og konkurrenceklausuler
 • Lederaftalen
 • Direktørkontrakter
 • Pension
 • Det fagretlige system, mæglingsmøder, organisationsmøder mv.

 

Hvad koster det?


Rådgivning omkring personalejuridiske problemer er ofte meget kompleks, og vi kan derfor ikke oplyse noget fast honorar for den rådgivning, vi giver dig.


Vi arbejder med en timepris, som du naturligvis kan få oplyst i den konkrete sag. Den timepris, vi arbejder med, vil givet være væsentlig lavere end den timepris, du ville skulle betale til en praktiserende advokat.


Vi vil normalt også kunne give dig et overslag over, hvor mange timer vi forventer, der vil medgå til en konkret rådgivning. Men det vil naturligvis altid være et skøn.

 

Almosetoft Consulting har naturligvis tegnet en professionel ansvarsforsikring (Codan), så du kan trygt benytte dig af vores ydelser.

Det ville føre meget vidt, hvis vi her skulle komme nærmere ind på de enkelte arbejdsområder, men nogle enkelte eksempler kan vise, hvad du f.eks. kan bruge vores rådgivning til.


Ansættelse:

Har du styr på dine ansættelseskontrakter?

 • Opfylder kontrakterne lovens krav?
 • Er alle ansættelsesvilkår skrevet ind i kontrakten?
 • Skal sælgeren have en kunde- og/eller en konkurrenceklausul?
 • Er mellemledernes kontrakter korrekte?


Hvis dine ansættelseskontrakter ikke opfylder Ansættelsesbevislovens krav, vil du kunne blive pålagt at betale en godtgørelse til den eller de medarbejdere, der ikke har en lovlig ansættelseskontrakt.


En sådan godtgørelse kan du undgå ved at lade Almosetoft Consulting gennemgå dine ansættelseskontrakter.

 

Fravær:

Hvad sker der, når en medarbejder melder sig syg?

 • Hvornår er en medarbejder syg?
 • Hvornår skal han melde sig syg?
 • Skal han fortælle, hvad han fejler?
 • Hvad skal du betale til den syge medarbejder?
 • Kan du få noget refunderet?
 • Kan du kræve en lægeerklæring, og hvornår kan du det?
 • Kan du opsige en syg medarbejder?
 • Kan det betale sig at indføre en fraværspolitik?


Hvis du kender reglerne omkring sygdom, herunder hvornår du i givet fald kan få refusion, vil du i mange tilfælde kunne spare en del omkostninger. F.eks. er det muligt for mindre arbejdsgivere at tegne en forsikring, så man hurtigere kan få refusion af sygedagpenge fra kommunen.

 

Opsigelse:

Ved du, hvordan du opsiger en medarbejder på den rigtige måde?

 • Skal han altid have en advarsel først?
 • Kan man bortvise en medarbejder, og hvordan gør du det i givet fald?
 • Hvor langt varsel har medarbejderen, når han skal siges op?
 • Skal medarbejderen have en fratrædelsesgodtgørelse?
 • Kan du frit vælge, hvem du ønsker at opsige, eller gælder der særlige regler?
 • Er det lige meget, hvor mange du opsiger på en gang, når det ikke går så godt i virksomheden?  

 

Dette er blot eksempler på, hvad Almosetoft Consulting kan rådgive dig om.


Du er naturligvis meget velkommen til at kontakte os, så vi kan få en uforpligtende samtale om, hvad vi konkret kan rådgive dig om.