Almosetoft Consulting

FREMTIDSFULDMAGT

HVORFOR SKAL DU OPRETTE EN FREMTIDSFULDMAGT?


- Vil du undgå at komme under værgemål, hvis du på grund af en ulykke, demens eller anden alvorlig sygdom ikke længere selv er i stand til at tage vare på dine egne personlige og økonomiske interesser?


- Og vil du selv bestemme, hvem der skal varetage dine interesser, hvis du ikke længere er i stand til at tage vare på dig selv?


Hvis du kan svare ”ja” til disse to spørgsmål, så vil det være en god idé at oprette en såkaldt fremtidsfuldmagt. 


Du er naturligvis altid velkommen til at at få en helt uforpligtende samtale omkring fremtidsfuldmagter, inden du beslutter dig for at oprette en fremtidsfuldmagt.


I en fremtidsfuldmagt bestemmer du selv, hvem du vil indsætte som din fremtidsfuldmægtig, så han eller hun vil kunne varetage dine personlige og økonomiske forhold, hvis du ikke længere selv er i stand til det.


Du kan f.eks. vælge at indsætte din ægtefælle, din samlever, din søn eller datter eller en god ven som fremtidsfuldmægtig.


Det er meget almindeligt, at man som ægtefæller sætter hindanden ind som fremtidsfuldmægtig. Samtidig vælger mange at indsætte sin søn og/eller datter ind som subsidiære fremtidsfuldmægtige. Så sikrer man sig, hvis ægtefællen måske er afgået ved døden, eller ægtefællen ikke længere selv kan varetage sine egne interesser.


Det er vigtigt, at du har fuld tillid til den person/de personer, du vælger som fremtidsfuldmægtig/fremtidsfuldmægtige, og at du er sikker på, at de vil være egnet til at kunne varetage dine interesser på den måde, du selv ville have valgt, hvis du havde været i stand til det.


Hvad er demens?

Hvis du vil vide lidt mere om, hvad demens er, kan du læse mere her - eller mere uddybende - på alzheimer.dk eller demensven.dk

Vores rådgivning


Vores rådgivning består i et personligt møde eller en telefonsamtale, hvor vi drøfter, hvad dine ønsker er.


Efter mødet modtager du et udkast til en fremtidsfuldmagt, så du i ro og mag kan se, om udkastet opfylder dine ønsker.


Når du har godkendt udkastet, sørger vi for, at fremtidsfuldmagten bliver tinglyst. Du skal underskrive fremtidsfuldmagten med dit MitID på www.tinglysning.dk.


Du får naturligvis en grundig rådgivning om, hvordan du underskriver med dit MitID.


Efterfølgende kontakter du notaren i den retskreds, du bor og aftaler tid med ham om, hvornår du kan komme op til ham. Notaren tjekker, lige som ved et testamente, at du er klar over, hvad det er, du er ved at oprette.


Det koster kr. 300 at få fremtidsfuldmagten vedkendt hos notaren.


Vi orienterer dig selvfølgelig om, hvordan du kontakter notaren, og hvad du skal gøre.


Hvis du er fritaget for digital post, skal du underskrive din fremtidsfuldmagt i en af Familieretshusets afdelinger.


Når du har været hos notaren eller hos Familieretshuset, bliver din fremtidsfuldmagt gyldig, og den bliver lagt ned i Fremtidsfuldmagtsregistret. Her ligger den, indtil du måske en gang får behov for at gøre brug af din fremtidsfuldmagt.


Så længe, du er i stand til at handle fornuftsmæssigt, vil du til enhver tid kunne ændre eller tilbagekalde din fremtidsfuldmagt.


Behandlingstestamente


Hvis du vælger at oprette en fremtidsfuldmagt, bør du overveje, om du samtidig skal oprette et såkaldt behandlingstestamente.


Du kan læse meget mere om oprettelse af et behandlingstestamente her.

Hvis du får brug for din fremtidsfuldmagt


Hvis du får brug for din fremtidsfuldmagt, skal din fremtidsfuldmægtig kontakte Familieretshuset. Læs mere om Familieretshuset her.


Henvendelsen skal vedhæftes en lægeerklæring, så Familieretshuset kan se, at du har behov for, at din fremtidsfuldmagt bliver aktiv. Lægen skal bekræfte, at du varigt er blevet dement.


Det koster et gebyr på pt. kr. 1.010 (2023-priser) at få aktiveret fremtidsfuldmagten.


Når du har en fremtidsfuldmagt registreret i Fremtidsfuldmagtsregisteret, undgår du i langt de fleste tilfælde at komme under værgemål.


Det kan i nogle tilfælde været meget besværligt og tage rigtig lang tid, før man kan komme under værgemål, hvorimod det går meget hurtigt med at få aktiveret en fremtidsfuldmagt, når en lægeerklæring viser, at du ikke længere selv er i stand til at varetage dine personlige og økonomiske forhold.


Det er derfor en rigtig stor fordel at have en fremtidsfuldmagt, da den kan sættes i kraft meget hurtigt.

Hvad sker der med fremtidsfuldmagten, hvis jeg slet ikke får brug for den?


Hvis du ikke får brug for din fremtidsfuldmagt, fordi du selv er i stand til at varetage dine personlige og økonomiske forhold, slettes din fremtidsfuldmagt af registeret, hvis du selv beder om det, eller når du afgår ved døden.


Se Lov om Fremtidsfuldmagter her.

Hvad koster det?


Det er meget vigtigt, hvad der står i din fremtidsfuldmagt, og Almosetoft Consulting anbefaler helt klart, at du får en grundig rådgivning om, hvad der skal stå i din fremtidsfuldmagt. Og ikke mindst hvad du skal tage hensyn til, når du skal vælge, hvem der skal være din fremtidsfuldmægtig/dine fremtidsfuldmægtige.


En sådan rådgivning giver Almosetoft Consulting dig.


Prisen for juridisk rådgivning, fremsendelse af forslag til indholdet i din fremtidsfuldmagt samt efterfølgende tinglysning af fremtidsfuldmagten:

Fremtidsfuldmagt

kr. 2.000

inkl. moms, men ekskl. gebyr til notaren på kr. 300

Fremtidsfuldmagt til ægtefælle/samlever

kr. 500

inkl. moms, men ekskl. gebyr til notaren på kr. 300


Denne pris gælder, hvis din ægtefælle/samlever skal have lavet en tilsvarende fremtidsfuldmagt, hvor der alene skal byttes om på navnene.


NB: Hvis du efter en uforpligtende samtale omkring fremtidsfuldmagter beslutter ikke at oprette en fremtidsfuldmagt, får du naturligvis ingen regning.


Almosetoft Consulting har naturligvis tegnet en professionel ansvarsforsikring (Codan), så du kan trygt benytte dig af vores ydelser.