Almosetoft Consulting

YDELSER


Almosetoft Consulting rådgiver både virksomheder og private.

ERHVERV


Der findes en masse små og mellemstore virksomheder, der ikke har deres egen personaleafdeling. Derfor sætter vi fokus på disse virksomheder, så de for et fornuftigt beløb kan få hjælp til at få løst deres personalejuridiske problemer. Overordnet kan vi sige, at vi rådgiver om alle de spørgsmål, der kan dukke op, hvis man har medarbejdere ansat i virksomheden.


Vi tilbyder også at optræde som dirigent på virksomhedens generalforsamlinger.


I rubrikkerne nedenfor kan du læse meget mere om vores ydelser til virksomheder.


PERSONALEJURA


Almosetoft Consulting rådgiver virksomhederne med alle de spørgsmål, der kan opstå fra det tidspunkt, man ønsker at ansætte en medarbejder, til man på et eller andet tidspunkt i fremtiden af den ene eller den anden grund skal sige farvel til den pågældende medarbejder igen.


Vi kan f.eks. gennemgå dine ansættelseskontrakter for at sikre, at de overholder loven, og vi kan rådgive dig, hvis du står over for at skulle opsige en eller flere medarbejdere. Det er f.eks. vigtigt, at du ikke opsiger i strid med Ligebehandlingsloven. 


GENERALFORSAMLING


Alle selskaber og foreninger har hvert år pligt til at afholde en generalforsamling.


Generalforsamlingen er selskabets eller foreningens øverste myndighed, og det er derfor vigtigt, at generalforsamlingen bliver afviklet i henhold til loven og selskabets eller foreningens vedtægter.


Hvis du står og mangler en dirigent til årets generalforsamling, påtager Almosetoft Consulting sig gerne denne opgave, lige som vi meget gerne gennemgår selskabets eller foreningens vedtægter for at se, om de er i overensstemmelse med loven. Vi bistår også gerne med udarbejdelse af tekst til de nødvendige vedtægtsændringer.


Læs mere om, hvad Almosetoft Consulting kan tilbyde af bistand. 

PRIVAT


På det private område hjælper vi dig med at oprette en fremtidsfuldmagt, så du selv bestemmer, hvem der skal tage vare på dine personlige og økonomiske forhold, hvis du på grund af ulykke, demens eller anden alvorlig sygdom ikke længere selv er i stand til det.


Vi bistår også med at gennemgå den mangfoldighed af dokumenter, du modtager, hvis du står over for at købe ejerlejlighed, hus eller fritidsbolig. Kort sagt, vi gennemgår købsaftalen og de mange andre dokumenter, du modtager fra ejendomsmægleren, og efterfølgende sørger vi naturligvis for, at du får dit skøde tinglyst.


I rubrikkerne nedenfor kan du læse meget mere om vores ydelser til private.


FREMTIDSFULDMAGT


Den 1. september 2017 trådte Lov om fremtidsfuldmagter i kraft, og den giver dig mulighed for selv at bestemme, hvem der skal varetage dine personlige og økonomiske interesser, hvis du på et tidspunkt som følge af ulykke, demens eller anden alvorlig sygdom ikke længere selv har evne til at varetage dine egne interesser.


Ved at oprette en fremtidsfuldmagt undgår du i en sådan situation at komme under værgemål, og det er dig selv, der bestemmer, hvem der i givet fald skal varetage dine interesser.


Læs her om, hvordan du får oprettet en sådan fremtidsfuldmagt og hvad det koster.


SKØDE - KØBERRÅDGIVER


Det at købe ejerlejlighed, hus eller fritidsbolig er for de fleste mennesker en af de vigtigste og – ikke mindst – dyreste begivenheder i ens liv. Derfor er det meget vigtigt, at du – inden du skriver endeligt under på en købsaftale – får en juridisk gennemgang af ikke blot den købsaftale, du modtager, men også den store mængde dokumenter ejendomsmægleren sender til dig.


Læs her, hvad Almosetoft Consulting kan hjælpe dig med, inden du skriver endeligt under på købsaftalen. Du vil også kunne se, at det beløb, du skal betale for at sikre dig mod dyre efterregninger, er meget beskedent i forhold til prisen på den ejendom, du ønsker at købe.


TESTAMENTE


Almoetoft Consulting tilbyder nu også rådgivning om oprettelse af testamente.


Hvis du er det mindste i tvivl om, hvorvidt du skal oprette et testamente, er du meget velkommen til at få en helt uforpligtende samtale med os.


Du kan læse meget mere om, hvorfor det kan være vigtigt at oprette et testamente ved at klikke på feltet nedenfor.